Vyberte stránku

GRAFICKÉ PRÁCE NEWSLETTRY, NÁVRH A VÝROBA TISKOVIN
SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
SPRÁVA, TVORBA BANNERŮ
VIDEOPRODUKCE

PREZENTACE PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Pro Arcibiskupství pražské jsem vytvářel grafiku k mnoha akcím. K těm největším určitě patří dva ročníky Národní svatováclavské pouti a repatriace kardinála Josefa Berana. K dalším patří tvorba videa a online grafika, především pro sociální sítě.